Tủ quần áo cửa kéo 2 cánh

1m x 1.200.000

Kích thước 1m2 x 2m50

1.550.000
5.800.000